Re integratie kan zijn ons pad waarmee de meeste collegas en werkgevers ook niet vertrouwd zijn. De Mobiliteitsexperts wijzen dus de straat, melden advies en aanmoedigen.Veel gemeenten, instanties en bedrijven zijn intussen vertrouwd betreffende de opleidingen en onze manier betreffende werken. Fabius Opleidingen heeft hoofdhaar opleidingen ook nie… Read More


Indien een werknemer ziek wordt, ontvangt de werkgever te produceren betreffende een Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht de baas (en een werknemer) om alles in het werk te stellen teneinde daar wegens te zorgen dat de werknemer hervat in zijn oorspronkelijke functie ofwel - indien een werkgever geen passend werk heeft - reintegratie bi… Read More